Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σκαλωμαρία. Συνέντευξη τύπου στον Ιανό για το νέο βιβλίο του Νίκου Μπακόλα», Το Τραμ, τχ. 1 (Φθινόπωρο 1996), σ. 231