Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Ο Δημήτρης Αγραφιώτης με τον Περικλή Σφυρίδη στο γραφείο του δεύτερου», Το Τραμ, τχ. 1 (Φθινόπωρο 1996), σ. 210