Είστε εδώ

Κατσαρός Στάθης Μ., «Φράκταλ και τέχνη», Το Τραμ, τχ. 1 (Φθινόπωρο 1996), σ. 199-202