Είστε εδώ

Κεφάλας Ηλίας, «Οι Χαιρετισμοί του Μάρκου Μέσκου», Το Τραμ, τχ. 1 (Φθινόπωρο 1996), σ. 181-187