Είστε εδώ

Κουβαράς Γιάννης, «Δεύτερη μεταπολεμική γενιά ποιητών και Επιθεώρηση Τέχνης», Το Τραμ, τχ. 1 (Φθινόπωρο 1996), σ. 170-179