Είστε εδώ

Λούστας Κώστας, «Δημητρέλης Λεωνίδας-Δάκης», Το Τραμ, τχ. 1 (Φθινόπωρο 1996), σ. 87