Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Κώστας Λούστας-Δάκης Δημητρέλης]», Το Τραμ, τχ. 1 (Φθινόπωρο 1996), σ. 81