Είστε εδώ

Καρδάτου Μαρία, «Τέσσερα ποιήματα. Δείγμα γραφής», Το Τραμ, τχ. 1 (Φθινόπωρο 1996), σ. 65