Είστε εδώ

Καλυβιώτης Θανάσης, «Άγιος και Άξιος», Το Τραμ, τχ. 1 (Φθινόπωρο 1996), σ. 58