Είστε εδώ

Μπακονίκα Αλεξάνδρα, «Τρία ποιήματα. Με ξαναφίλησε», Το Τραμ, τχ. 1 (Φθινόπωρο 1996), σ. 49