Είστε εδώ

Μπακονίκα Αλεξάνδρα, «Τρία ποιήματα. Μια αγάπη μου», Το Τραμ, τχ. 1 (Φθινόπωρο 1996), σ. 48