Είστε εδώ

Καλούτσας Τάσος, «Θάνατος στο χωριό», Το Τραμ, τχ. 1 (Φθινόπωρο 1996), σ. 27-33