Είστε εδώ

Υφαντής Γιάννης, «Οχτώ ποιήματα. Η κατοικία του ποιητή», Το Τραμ, τχ. 1 (Φθινόπωρο 1996), σ. 23-24