Είστε εδώ

Υφαντής Γιάννης, «Οχτώ ποιήματα. Ζώο βιβλίο», Το Τραμ, τχ. 1 (Φθινόπωρο 1996), σ. 21-22