Είστε εδώ

Μάρκογλου Πρόδρομος Χ., «Τρία ερωτικά πενθήματα. Ντορέτ», Το Τραμ, τχ. 1 (Φθινόπωρο 1996), σ. 17-18