Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Γεώργιος Θ. Βαφόπουλος», Το Τραμ, τχ. 1 (Φθινόπωρο 1996), σ. 10