Είστε εδώ

«Ασφάλειες Αναγνώστου», Το Τραμ, τχ. 1 (Φθινόπωρο 1996), σ. 6