Είστε εδώ

«Studio Ikona», Το Τραμ, τχ. 17-18 (Δεκέμβριος 1991), σ. 151