Είστε εδώ

«Νέα βιβλία 1991. Ελληνική λογοτεχνία-ποίηση. Εκδόσεις Καστανιώτη», Το Τραμ, τχ. 17-18 (Δεκέμβριος 1991), σ. 144