Είστε εδώ

Σφυρίδης Περικλής, «Σκαλωμαρία. Ο απροσδόκητος θάνατος του Κώστα Σταματίου», Το Τραμ, τχ. 17-18 (Δεκέμβριος 1991), σ. 136