Είστε εδώ

«Γιώργος Μιχαηλίδης, Τα φονικά: μυθιστόρημα», Το Τραμ, τχ. 17-18 (Δεκέμβριος 1991), σ. 124