Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Ο Γιώργος Πολύζος κι ο Περικλής Σφυρίδης την ώρα της συνομιλίας τους στο ιατρείο του δεύτερου», Το Τραμ, τχ. 17-18 (Δεκέμβριος 1991), σ. 113