Είστε εδώ

Σφυρίδης Περικλής, «[Γιώργος Πολύζος]», Το Τραμ, τχ. 17-18 (Δεκέμβριος 1991), σ. 112