Είστε εδώ

Σφυρίδης Περικλής, «Σκέψεις για τις τάσεις της νεώτερης πεζογραφίας στη Θεσσαλονίκης (1980-1990)», Το Τραμ, τχ. 17-18 (Δεκέμβριος 1991), σ. 101-111