Είστε εδώ

Κουρούδης Κώστας, «Πεζογράφοι της Θεσσαλονίκης που πρωτοεμφανίστηκαν από το 1980 ως το 1990. Βιβλιογραφική καταγραφή», Το Τραμ, τχ. 17-18 (Δεκέμβριος 1991), σ. 92-100