Είστε εδώ

Wolker Jiří, «Καλοκαίρι», Το Τραμ, τχ. 17-18 (Δεκέμβριος 1991), σ. 78