Είστε εδώ

Μήττα Δήμητρα, «Κωσταλέξι», Το Τραμ, τχ. 17-18 (Δεκέμβριος 1991), σ. 69-77