Είστε εδώ

Αρχιμανδρίτου Μαρία, «Τέσσερα ποιήματα. Τραγούδι της νύχτας», Το Τραμ, τχ. 17-18 (Δεκέμβριος 1991), σ. 62