Είστε εδώ

Σίμος Γρηγόρης, «Ο Συμεών», Το Τραμ, τχ. 17-18 (Δεκέμβριος 1991), σ. 57-61