Είστε εδώ

Παπασπύρου Ντίνος, «Η Υπαπαντή», Το Τραμ, τχ. 17-18 (Δεκέμβριος 1991), σ. 52