Είστε εδώ

Παπασπύρου Ντίνος, «Κινηματογράφος Πάνθεον», Το Τραμ, τχ. 17-18 (Δεκέμβριος 1991), σ. 50