Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Τραμ, έλληνες ζωγράφοι. Παπασπύρου», Το Τραμ, τχ. 17-18 (Δεκέμβριος 1991), σ. 49