Είστε εδώ

Τόκα-Καραχάλιου Μελίτα, «Τρία ποιήματα. Κάλεσμα», Το Τραμ, τχ. 17-18 (Δεκέμβριος 1991), σ. 42