Είστε εδώ

Κιτσόπουλος Γιώργος, «Εξ ευτελούς πτιλώματος στρουθίων», Το Τραμ, τχ. 17-18 (Δεκέμβριος 1991), σ. 3-8