Είστε εδώ

«Σειρά: Τραμ/ Ελληνική λογοτεχνία», Το Τραμ, τχ. 16 (Μάιος 1991), σ. (οπισθόφυλλο)