Είστε εδώ

Σφυρίδης Περικλής, «Σκαλωμαρία. Ντροπής καμώματα και πάλι», Το Τραμ, τχ. 16 (Μάιος 1991), σ. 100