Είστε εδώ

Σφυρίδης Περικλής, «Στάσεις. Εικαστικά. Οι ξυλογραφίες του Νίκου Νικολαΐδη: Αρχοντικά και μνημεία της Θεσσαλονίκης», Το Τραμ, τχ. 16 (Μάιος 1991), σ. 95-96