Είστε εδώ

«Ερρίκος Μπελιές, Τα εισόδια του φόβου. Ποιήματα», Το Τραμ, τχ. 16 (Μάιος 1991), σ. 85