Είστε εδώ

Γεωργίου Άρις, «Michel Butor (από τη σειρά Πορτρέτα)», Το Τραμ, τχ. 16 (Μάιος 1991), σ. 69