Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Άρις Γεωργίου», Το Τραμ, τχ. 16 (Μάιος 1991), σ. 67