Είστε εδώ

Αναστασιάδου Μερόπη, «Sait Faik Abasiyanik. Εργογραφία», Το Τραμ, τχ. 16 (Μάιος 1991), σ. 42