Είστε εδώ

Abasiyanik Sait Faik, «Δύο διηγήματα. Στο Alemdag ένα φίδι», Το Τραμ, τχ. 16 (Μάιος 1991), σ. 36-39