Είστε εδώ

Κάτος Γιώργος, «Το κουσούρι του Στράτου (από τη συλλογή διηγημάτων Ιστορίες της νύχτας)», Το Τραμ, τχ. 16 (Μάιος 1991), σ. 3-6