Είστε εδώ

«#», Το Τραμ, τχ. 16 (Μάιος 1991), σ. (εξώφυλλο)