Είστε εδώ

«Γιώργος Βέης, Παράφραση της νύχτας», Το Τραμ, τχ. 15 (Νοέμβριος 1990), σ. 106