Είστε εδώ

Καλούτσας Τάσος, «Στάσεις. Πεζογραφία. Τόλη Καζαντζή, Το τελευταίο καταφύγιο, Διηγήματα, Εκδόσεις Νεφέλη, Αθήνα 1989, σελ. 157», Το Τραμ, τχ. 15 (Νοέμβριος 1990), σ. 88-93