Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Γιάννης Κρίκης», Το Τραμ, τχ. 15 (Νοέμβριος 1990), σ. 65