Είστε εδώ

Μπέη Λέλη, «Ποιήματα. Μόνο μια εποχή», Το Τραμ, τχ. 15 (Νοέμβριος 1990), σ. 27