Είστε εδώ

Μπέη Λέλη, «Ποιήματα. Χρει», Το Τραμ, τχ. 15 (Νοέμβριος 1990), σ. 26