Είστε εδώ

Μήττα Δήμητρα, «Παραμύθια με αγάλματα», Το Τραμ, τχ. 15 (Νοέμβριος 1990), σ. 22-25